RIJSWIJK - De bondsraad van vakbond Abvakabo FNV heeft groen licht gegeven om het nieuwe AOW-akkoord ''met een positief advies'' aan de achterban voor te leggen. Dat maakte Abvakabo-voorzitter Edith Snoey zaterdag bekend.

Het principe-akkoord is vrijdag door werkgevers- en werknemersorganisaties gesloten. Zij hebben afgesproken dat de AOW- en pensioenleeftijd in 2020 stijgt naar 66 jaar en in 2025 waarschijnlijk naar 67 jaar.

Het akkoord is pas definitief als de achterban van de onderhandelende partijen heeft ingestemd.

Actievoeren

Vakcentrale FNV was vorig jaar nog fel gekant tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Abvakabo wilde het langst doorgaan met actievoeren tegen de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen. Begin dit jaar committeerde de vakbond zich echter aan de strategie van de vakcentrale en zag de bond af van verdere acties.

Snoey wilde niet zeggen dat de bondsraad, waarin alle sectoren van de vakbond vertegenwoordigd zijn, positief was over het akkoord. ''We zijn nog steeds kritisch. Maar gelet op de omstandigheden - denk aan de toegenomen leeftijdsverwachting - zien wij voldoende aanleiding om het akkoord aan de leden voor te leggen.''

Zware beroepen

Abvakabo heeft veel leden met zware beroepen, zoals brandweermannen, die zich altijd hevig hebben verzet tegen doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Omdat het akkoord ook de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen en er ook andere regelingen zijn afgesproken, vindt Snoey het verantwoord om de plannen aan de achterban voor te leggen.

Jongerius

De FNV houdt waarschijnlijk een referendum onder de leden over het akkoord. FNV-voorzitter Agnes Jongerius zal dit maandag voorstellen aan de federatieraad, het parlement van de vakcentrale.

De twee andere vakcentrales, CNV en MHP, raadplegen de leden op de traditionele manier. Zij schrijven via de aangesloten bonden ledenraadplegingen uit.