DEN HAAG - De plannen van 'linkse' partijen leiden de komende jaren veelal tot een gunstig effect op de koopkracht van mensen en die van 'rechtse' partijen tot een slechtere koopkracht.

Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerde berekeningen van het onderzoeksinstituut Nyfer die zijn uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant. De verschillen blijken flink.

Modelgezinnen

Mensen die hun portemonnee belangrijk vinden, lijken het beste af te zijn bij de PvdA, GroenLinks en de SP. De plannen van de VVD, CDA en vooral D66 komen op dat punt het slechtst uit de bus.

Nyfer legde zes modelgezinnen naast elkaar en berekende door wat voor effecten een aantal voorstellen van politieke partijen hebben. Het gaat om een indicatie want door verschillende omstandigheden kunnen de uitkomsten van deze gezinnen toch anders uitpakken.

Centraal Planbureau

Het is gebruikelijk dat het Centraal Planbureau (CPB) naast de analyses over het financieringstekort, staatsschuld en milieu ook de zogeheten koopkrachtplaatjes berekent, maar daar was geen tijd meer voor omdat door de val van het kabinet de verkiezingen snel moesten worden voorbereid.

Het CPB gaf alleen de grote lijnen aan van de effecten van de verkiezingsprogramma's op de koopkracht. Sindsdien hakken de politieke partijen op elkaar in op dit punt. Vooral de VVD en de PvdA liggen met elkaar overhoop, met name over de middeninkomens.

Twee keer modaal

Nyfer constateert dat zowel mensen met lagere inkomens als mensen met een hoger inkomen het beste af zijn met de voorstellen van de PvdA en GroenLinks. Bij twee keer modaal komen ook VVD, CDA en PVV goed uit de bus. Opmerkelijk is dat de SP bij een tweeverdienersgezin met een inkomen van twee keer modaal, het best uit de bus komt.

Mensen met een laag inkomen, zoals bijstandsmoeders, een modaal gezin en ouderen zijn bij de SP ook het beste af. De SGP scoort hier ook goed, maar is weer iets slechter voor de portemonnee van ouderen. De ChristenUnie is goed voor gezinnen tot modaal, maar haalt geld weg bij mensen vanaf twee keer modaal.

Bijstandsmoeders gaan er financieel op achteruit bij de VVD, D66, PVV en CDA. Een modaal verdienend gezin met twee kinderen is bij D66, VVD en de PVV het slechtst af.