DEN HAAG - De VVD besteedt de meeste aandacht aan de vermindering van regeldruk. Dat blijkt uit onderzoek van adviescollege Actal. De partij van Mark Rutte wordt op de voet gevolgd door CDA, PvdA, ChristenUnie en D66.

Veel politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's opgenomen dat de regeldruk omlaag moet, al is dit onderwerp bij maar weinig partijen echt een speerpunt.

Actal stelt verder dat veel van de plannen weinig concreet zijn. Volgens het adviescollege is vermindering van regeldruk essentieel, nu de overheid van plan is een forse bezuinigingsslag te gaan maken.

Verlichting

Actal is tien jaar geleden in het leven geroepen om toe te zien dat de overheid de regeldruk voor bedrijven, burgers en instellingen verlicht.

Een van de taken van het college is om de regering en de Tweede Kamer te adviseren over de gevolgen van regeldruk van voorgenomen wet- en regelgeving.

Burgers

De voorzitter van Actal, oud-staatssecretaris Steven van Eijck, vindt het zorgelijk dat politieke partijen meer aandacht hebben voor de vermindering van regeldruk voor bedrijven dan voor de burgers. Volgens hem stimuleert een lagere regeldruk de economie.

''En vergeet de professional niet: de politieagent, de verpleegster en de onderwijzer. Zij kunnen hun werk alleen maar goed doen als zij daarvoor de ruimte hebben.'' De Actal-voorzitter vindt dat het nieuwe kabinet stevige afspraken moet maken om de regeldruk te verminderen.