DEN HAAG - Knelpunten op hoofdvaarwegen worden aangepakt. Daartoe heeft demissionair minister Eurlings (Verkeer) 100 miljoen euro vrijgemaakt uit het Fonds Economische Structuurversterking. De ministerraad ging er vrijdag mee akkoord.

De investering is nodig omdat door de aanleg van de Tweede Maasvlakte de behoefte aan goede en betrouwbare achterlandverbindingen verder toeneemt. Daarom wordt er geïnvesteerd in verbetering van de actuele verkeersinformatie, betere benutting van de capaciteit van sluizen en snellere afhandeling van incidenten.

De maatregelen zijn samen met bedrijven uit de branche uitgewerkt om de verwachte groei van de binnenvaart aan te kunnen. Zonder structurele verbeteringen kunnen de wachttijden in havens en op vaarwegen oplopen en verplaatst het goederenvervoer zich van het water naar de weg, is de vrees.

Eis

Daarnaast wordt bij de uitgifte van concessies aan operators van containerterminals op de Tweede Maasvlakte door het Havenbedrijf Rotterdam geëist dat 45 procent van de goederen via de binnenvaart wordt afgevoerd.

In de komende jaren wordt het pakket aan maatregelen gerealiseerd. Dit gebeurt samen met de logistieke sector (Havenbedrijf Rotterdam, marktpartijen en Vlaamse overheid). De eerste resultaten zijn merkbaar bij de opening van de Tweede Maasvlakte in 2013.