DEN HAAG - Werkgevers en vakbonden hebben vrijdag een principe-akkoord gesloten over de AOW- en de pensioenleeftijd. Hiermee komt een einde aan een langslepend conflict.

De leeftijd waarop de AOW ingaat, gaat volgens het akkoord met ingang van 2020 naar 66 jaar. Dat geldt ook voor de pensioenen.

Werknemers kunnen er wel voor kiezen nog op hun 65e op te houden met werken, maar dan krijgen zij een lagere AOW-uitkering.

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de achterban.