AMSTERDAM - De verkiezingen staan voor de deur. Een van de speerpunten van de meeste politieke partijen vormt de WW-uitkering. Een overzicht van de standpunten rond werkloosheid en ontslag.

Meerdere partijen stellen voor om de duur van de WW-uitkering te verkorten, waarbij een maximale duur van een jaar de meest gangbare optie is. De maximumduur ligt nu nog op 38 maanden. Daarbij zou dan wel het uitkeringsbedrag verhoogd worden.

GroenLinks, D66, VVD en de PvdD pleiten voor een beperking van de duur van de WW-uitkering tot maximaal een jaar. De SGP wil dat mensen op zijn hoogst anderhalf jaar gebruik kunnen maken van WW en bovendien een herhaaldelijk gebruik van de WW aan banden leggen.

Tegen

De PVV en de SP zijn beide tegen het verkorten van de duur van de WW-regeling. De PVV wil 'de rekening niet bij de burger leggen'. De SP vindt daarnaast dat de sollicitatieplicht, die bij de WW hoort, afhankelijk moet worden gemaakt van de individuele situatie en de perspectieven op werk.

Ook de PvdA wil de duur en hoogte van de WW-uitkering ongemoeid laten. De partij ziet eventueel wel iets in een periode van loondoorbetalingsverplichting in de WW, met een gelijktijdige verkorting van de WW-duur met eenzelfde periode. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor de eerste periode neergelegd bij werkgevers en vakbonden.

Dit standpunt komt ongeveer overeen met dat van het CDA, dat wil dat werkgevers een loondoorbetalingsverplichting krijgen. Bij ontslag zouden werkgevers dan verplicht worden loon door te betalen gedurende een periode die afhankelijk is van het aantal dienstjaren van de werknemer in kwestie. Hierna volgt dan nog maximaal een jaar een WW-uitkering. De ChristenUnie stelt een soortgelijke regeling voor.

Ontslag

De SP en de PVV zijn er stellig in: aan het ontslagrecht wordt niet getornd. Volgens de SP moeten bovendien ook werknemers met een tijdelijk contract recht krijgen op een ontslagvergoeding. De PvdA meldt over het onderwerp alleen dat 'werknemers goed beschermd blijven tegen onrechtmatig ontslag'.

Andere partijen zetten in op een hervorming van de geldende regels rond het ontslag. GroenLinks wil bijvoorbeeld de ontslagbescherming voor mensen met tijdelijk werk en zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers versterken. Daarnaast wil de partij de ontslagvergoeding afschaffen en omzetten naar scholingsrechten voor iedereen. Ontslag van mensen die nog geen zicht hebben op ander werk, moet worden ontmoedigd.

Duur

De VVD wil af van zowel de kantonrechtersformule als de ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf, omdat deze het ontslag 'erg duur' maken. Mensen die op staande voet ontslagen worden of te kampen hebben met slecht werkgeverschap kunnen nog wel naar de rechter stappen. De partij pleit verder voor een ontslagvergoeding van twee weken per gewerkt jaar, maar wel met een maximum van een jaarsalaris.

Ook het CDA wil de ontslagkosten voor werkgevers drukken en ziet dit eveneens voor zich in de vorm van een in de wet geregelde en gemaximeerde ontslagvergoeding. De partij vindt wel dat hierbij extra aandacht moet worden geschonken aan oudere werknemers, die er op de arbeidsmarkt vaak slechter voor staan.

Volgens D66 moet de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van derden kunnen worden ontbonden. Het UWV Werkbedrijf zou een 'achterhaald instituut' zijn. Als het nodig blijkt te zijn, kan later alsnog een kantonrechter worden ingeschakeld. Doel van de hervorming van het ontslagrecht is de bevordering van de doorstroming op de arbeidsmarkt.

Dit artikel is het vierde deel van een serie, waarbij economische standpunten van politieke partijen bekeken worden. Vanaf 1 juni komt er elke werkdag een nieuw thema aan bod tot de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni.