Er resteren nog een aantal resterende belangrijke onderwerpen waarmee ouders en kinderen beslist rekening moeten houden. Ze worden slechts globaal besproken. Neem contact op met een financial planner, een verzekeringsspecialist of een notaris om het goed te regelen.

Over een verzekeringsuitkering bij overlijden moet de ontvanger erfbelasting betalen. Als iemand kan aantonen dat voor de uitkering niets aan het vermogen van de overleden verzekerde is onttrokken, is echter geen erfbelasting verschuldigd.

Aandachtspunten hierbij zijn: is men getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden of woont men ongehuwd samen? Denk ook aan een risicoverzekering die firmanten in een vennootschap onder firma hebben afgesloten op elkaars leven!

Wanneer een kind gaat scheiden, willen de ouders vaak dat de ex niet met de helft van de schenking wegloopt. Een uitsluitingsclausule kan daarbij helpen.

Schenken op ‘papier’

Wanneer ouders aan kinderen willen schenken om te kunnen profiteren van de jaarlijkse terugkerende vrijstelling maar het geld niet hebben, kunnen de ouders toch schenken. Dit schenken zonder contant geld heet schuldigerkenning of schenken op ‘papier’.

Let op: Aan de 'papieren schenking' worden wel voorwaarden gesteld. Zo moet deze vorm van schenking worden vastgelegd in een notariële akte.

Herroepelijke schenking

Schenkers hebben de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan hun schenking, de zogeheten herroepelijke schenking. Ouders kunnen bijvoorbeeld de voorwaarde stellen dat hun kind het bedrag moet terugbetalen als het zijn studie niet afmaakt.

Vanaf 1 januari 2010 gaat de Belastingdienst strenger om met deze bepaling. Bij het terugbetalen van de schenkbelasting houdt de Belastingdienst rekening met de voordelen die het kind heeft genoten tijdens de periode dat hij beschikking had over het geld. De teruggaaf van belasting wordt dus beperkt.

Testamentconstructies

In het verleden zijn er testamentenvormen opgemaakt die als doel hadden om erfbelasting te vermijden. De Belastingdienst steekt daar nu een stokje voor. Het Ik-opa testament en het turbotestament worden in ieder geval in de belastingheffing meegenomen.

Ook andere trucs om belasting te vermijden, zoals levensverzekeringen binnen de familiekring of uitstel van verkoop van onroerend goed tot na het overlijden van de verkoper, zijn met de nieuwe wet verleden tijd. Het kan geen kwaad om deze testamenten door een specialist te laten nakijken.

Meer informatie

Bij de volgende instellingen is meer informatie te vinden over schenken en erven:
Belastingdienst
Ministerie van Financiën
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Centraal testamentenregister
Wijzer in geldzaken