Als iemand een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet diegene over de waarde van die onderneming (het ondernemingsvermogen) erf- of schenkbelasting betalen. Wordt de onderneming voortgezet, dan kan de nieuwe ondernemer gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Verder gelden er speciale regels bij het schenken van aandelen, het erven of verkrijgen van preferente aandelen of bij verkrijging van kleine aandelenpakketten (met name bij familiebedrijven). Vraag ernaar bij een erkende belastingadviseur (bijvoorbeeld de aangesloten leden van het Register Belastingadviseurs).

De bedrijfsopvolgingsregeling is een uitgebreide regeling die al een tijd bestaat. Per 1 januari 2010 is er een versoepeling ingevoerd. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen was in het verleden 75 procent. Nu zijn verkrijgingen van ondernemingen met een waarde tot 1 miljoen euro voor 100 procent vrijgesteld.

Waarde

Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die 1 miljoen euro geldt voor het meerdere verkregene de 83 procent-vrijstelling. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (vaak tariefgroep I tegen een tarief van 10-20 procent) kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

De bedrijfsopvolgingsregeling kent een hoop uitzonderingen, vrijstellingen, uitstel van betalingen en andere regels. Om een voorbeeld te noemen: Bij een erfenis is het mogelijk dat er meerdere erfgenamen zijn, maar dat niet alle erfgenamen de onderneming voortzetten. De erfgenamen die de onderneming niet voortzetten, moeten erfbelasting betalen over de waarde van hun erfdeel in de erfenis.

De erfgenamen die de onderneming niet voortzetten kunnen maximaal tien jaar uitstel van betaling aanvragen. Wanneer zij de erf- of schenkbelasting uiteindelijk betalen, moeten zij er ook invorderingsrente over betalen.