Het komt regelmatig voor dat ouders geld aan hun kinderen lenen zonder dat ze daarvoor rente vragen. De Belastingdienst ziet deze kwijtgescholden rente, ook wel fictieve rente genoemd, als een schenking.

Om in het verleden geen schenkingsrecht te hoeven betalen, moest deze lening ‘direct opeisbaar’ zijn. Vanaf 2010 is deze constructie onder de nieuwe Successiewet vervallen. Er zijn echter nieuwe mogelijkheden want de huidige situatie rondom renteloze leningen is fors gewijzigd.

Vanaf 2010 ziet de Belastingdienst een renteloze lening aan kinderen als een schenking waarbij de ouders 6procent rente ‘schenken’ aan hun kinderen.

Voorbeeld

Een renteloze lening van 20.000 euro heeft als gevolg dat er 1200 euro is geschonken van de ouder aan het kind. Dit bedrag valt echter onder de schenkingsvrijstelling van 5000 euro. De ouder hoeft dus geen schenkingsbelasting te betalen.

Wanneer de schenking 200.000 euro bedraagt berekent de Belastingdienst een fictieve rente van 12.000 euro. De berekening is dan als volgt: 12.000 euro minus 5000 euro vrijstelling is 7000 euro waarover 700 euro schenkingsbelasting (10 procent) moet worden betaald.

Rente

Een mogelijkheid om de pijn flink te verzachten uit voorbeeld 2 is om de lening rentedragend te maken door voor de lening een rente af te spreken. Ouders besluiten om 6 procent rente aan hun kind te vragen.

De rente die de kinderen aan hun ouders betalen is dan voor de kinderen aftrekbaar van hun belastbaar inkomen wanneer zij het geld gebruiken voor de eigen woning. De rente-inkomsten zijn voor de ouders in deze situatie onbelast. De ouders zouden vervolgens de ontvangen rente weer terug kunnen schenken zover dit bedrag valt binnen de schenkingsvrijstelling.

Vrijstellingen

Ouders kunnen hun kinderen ook een bedrag schenken in plaats van lenen. Voor 2010 bedraagt de schenkingsvrijstelling 5.000 euro. Dit bedrag mag eenmalig maximaal verhoogd worden tot 24.000 euro voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar. De verhoogde vrijstelling mogen de schenkers maar één keer benutten. Schenk dus meteen het maximale bedrag.

Alleen in 2010 bestaat de mogelijkheid om de vrijstelling extra te verhogen tot 50.000 euro, wanneer de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aan een studiefonds. Het kind mag de extra verhoogde vrijstelling niet gebruiken voor verbouwingen of voor aflossing van een eigenwoningschuld. Een voorwaarde voor de extra verhoogde vrijstelling is dat deze door een notariële akte moet worden vastgelegd.