Dit jaar moeten stichtingen en verenigingen die afhankelijk zijn van donaties en erfenissen, rekening houden met de nodige veranderingen.

Er bestaat al langer de zogeheten ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan ANBI zijn als ze zich inzet voor het algemeen nut (meestal in de vorm van een stichting of vereniging). De instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang.

De giften aan ANBI’s zijn voor de schenkers aftrekbaar in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Voorbeelden van ANBI’s zijn het Rode Kruis, Greenpeace, historische verenigingen en religieuze organisaties.

Norm

Per 1 januari 2010 verandert de norm om als ANBI aangemerkt te worden. Voortaan moet een instelling om als ANBI aangemerkt te worden voor ten minste 90 procent het algemeen nut beogen. Dit was tot 1 januari 2010 slechts 50 procent.

Het algemeen belang houdt in dat de instelling zich richt op het openbare nut en geen individueel of particulier belang dient. Instellingen van algemeen belang richten zich als vanzelfsprekend niet op een specifieke doelgroep, zoals familiestichtingen.

De Belastingdienst beoordeelt of een instelling voldoende het maatschappelijke belang dient en als ANBI kan worden aangewezen.

Beschikkingen

De tot 31 december 2009 afgegeven ANBI-beschikkingen vervallen van rechtswege per 1 februari 2010. Alle bestaande ANBI’s hebben een formulier ontvangen waarop ze kunnen aangeven of ze aan de voorwaarden voldoen om als ANBI nieuwe stijl aangemerkt te worden.

Wanneer een vereniging geen ANBI-status heeft, is het toch mogelijk om een gift te doen die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Een van de voorwaarden is dat de schenker deze gift bij de notaris moet vastleggen als ‘periodieke gift’.

Ook de vereniging die de gift ontvangt, moet vol-doen aan bepaalde criteria. Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreide informatie.

SBBI

De vrijstelling voor amateursportinstellingen en niet commerciële dorpshuizen in de Successiewet vervalt per 1 januari 2010. In plaats daarvan komt er een nieuwe vrijstelling voor SBBI’s: een sociaal belang behartigende instelling.

Een SBBI is een instelling (doorgaans een vereniging) waarbij het particuliere belang van instelling en leden wordt behartigd, waarmee het sociaal belang wordt gediend.

Gedacht kan worden aan dorpshuizen, hobbyclubs, personeelsverenigingen, jeugdgroepen,
buurtverenigingen en amateursportinstellingen. De vrijstelling voor SBBI’s houdt in dat die
instellingen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.