BRUSSEL - De Europese Commissie heeft Nederland donderdag op de vingers getikt omdat de Nederlandse wetgeving voor het op afstand verkopen van financiële producten niet aan de Europese normen voldoet. Consumenten worden daardoor onvoldoende beschermd.

Een Nederlandse consument die bijvoorbeeld een contract afsluit voor een levensverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of een uitvaartverzekering krijgt soms pas essentiële informatie over die verzekering op het moment dat hij de polis ontvangt.

Volgens de Europese regelgeving moet die informatie ruim voordat iemand een contract afsluit beschikbaar zijn. Daarnaast moeten consumenten hun contract binnen 14 dagen op kunnen zeggen.

Naast Nederland, worden ook Zweden, Spanje en Italië berispt voor het niet naleven van deze regels.