LEEUWARDEN - Het wordt steeds drukker aan het bijstandsloket. Er komen meer klanten voor minder banen, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Divosa, de organisatie van sociale diensten in ons land.

Divosa-voorzitter René Paas maakt zich zorgen. Het kost geld om de bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen, maar die budgetten staan onder druk nu de meeste politieke partijen flink willen bezuinigen.

Het aantal mensen in de bijstand steeg vorig jaar met 9 procent oftewel 22.000 personen, aldus Divosa.

Aanvragen

Van het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt ziet ongeveer de helft die toegekend. In de eerste negen maanden van vorig jaar kenden de gemeenten 79.000 nieuwe uitkeringen toe en in diezelfde periode werden 60.000 uitkeringen beëindigd.

De gemeenten leggen nu al bij op maatregelen om mensen in de bijstand aan betaald werk te helpen. In 2009 gaven ze 14 procent meer uit aan de re-integratie dan het Rijk financiert. Volgens Paas is de grens bereikt.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag al bezuinigingen aan op de re-integratie en uit de verkiezingsprogramma's blijkt dat de meeste partijen nog forser willen snijden in de budgetten.

Oudere mensen

De sociale diensten vrezen dat vooral oudere mensen in de bijstand en de mensen die veel hulp nodig hebben om een betaalde baan te vinden, de dupe worden van de bezuinigingen.

Divosa wil dat de bijstandsuitkering wordt ingezet als een aanvulling op het loon dat mensen zelf kunnen verdienen in een bedrijf. Dat zou dan niet alleen kunnen gelden voor bijstandgerechtigden, maar ook voor andere mensen met een uitkering.

Divosa pleit voor één re-integratieregeling voor verschillende uitkeringen als WWB (bijstand), Wajong (jonge mensen met arbeidshandicap), WSW (sociale werkvoorziening) en WIJ (jongeren).

Cedris

Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening, deelt de vrees van Divosa voor de bezuinigingen. Ook deze organisatie is bang dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt de dupe worden.

Cedris kan zich vinden in een pleidooi om te komen tot één regeling voor re-integratie.