BRUSSEL - Een EU-instantie en niet meer de EU-landen zelf moeten voortaan het toezicht op kredietbeoordelaars uitoefenen. De Europese Commissie heeft dat woensdag voorgesteld.

Het toezicht moet terechtkomen bij de European Securities and Markets Authority (ESMA), een van de drie autoriteiten die recent zijn opgericht voor een Europeser toezicht op de financiële sector.

De organisatie moet ook de bevoegdheid krijgen tot inspecties bij de bedrijven en hun zonodig boetes kunnen opleggen. Eerder had de EU al bepaald dat de beoordelaars zich verplicht moeten laten registreren.

Kredietbeoordelaars

Kredietbeoordelaars, zoals de Amerikaanse concerns Standard & Poor's en Moody's, spelen een belangrijke rol in de schuldencrisis. Ze bepalen hoe kredietwaardig een bedrijf of een land is. Het oordeel kan sommigen in grote problemen brengen of juist enorm voordeel opleveren.

Zo vonden de beoordelaars de Amerikaanse hypotheken lange tijd zeer betrouwbaar, waardoor er hoge prijzen voor werden betaald. Eind 2008 bleek dat veel huiseigenaren hun hypotheek niet konden aflossen.

Eurolanden

Door eurolanden als Griekenland en Spanje onlangs lager te waarderen creëerden de beoordelaars voordeel bij banken die gokten op betalingsmoeilijkheden bij deze landen.

Volgens critici is niet altijd duidelijk hoe de beoordelaars tot hun mening komen. Ze menen dat de belangen van de opdrachtgevers een te grote rol spelen.

De Europese Commissie opende woensdag tevens een inspraakronde over manieren om het risico bij financiële instellingen beter te beheersen. Zo wil Brussel eens goed kijken naar de samenstelling van het bestuur en de beloning van de bestuursleden.

Derivaten

Deze zomer komt Brussel ook met voorstellen om de derivatenmarkt aan te pakken. Dat behelst maatregelen over short selling en credit default swaps, die een rol speelden bij de Griekse schuldcrisis.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie sprak over ''de laatste stap naar de hervorming van de Europese financiële diensten. Dit maakt deel uit van onze brede agenda om de economische groei te stabiliseren en te herstellen.''