Wanneer iemand geld erft of schenkt gelden vanaf 2010 de volgende tarieven en vrijstellingen

Partners: De vrijstelling van erfbelasting is 600.000 euro. Daarboven geldt tot 118.000 euro een tarief van 10 procent, over het overige deel moet 20 procent belasting betaald worden.

Kinderen: De vrijstelling voor erfbelasting bedraagt 19.000 euro. Voor een schenking of erfenis tot 118.000 euro geldt het tarief van 10 procent, voor het meerdere 20 procent. Voor zieke en gehandicapte kinderen is er een vrijstelling voor de erfbelasting van 57.000 euro.

Kleinkinderen

Kleinkinderen: De vrijstelling voor de erfbelasting is 19.000 euro. Tot 118.000 euro bedraagt het tarief 18 procent, daarboven is het 36 procent.

Overige verkrijgers: Voor ouders die van kinderen erven geldt een vrijstelling van 45.000 euro. Voor alle andere groepen ligt deze vrijstelling op 2000 euro. Het belastingtarief boven de vrijstelling bedraagt 30 procent over de eerste 118.000 euro. Over het meerdere is 40 procent verschuldigd.

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 2010 voetvrijstellingen. Dat betekent dat de vrijstelling niet vervalt als meer wordt verkregen dan de vrijstelling, zoals bij een drempelvrijstelling wel het geval is.

Schenken

Voor kinderen geldt een vrijstelling voor schenkbelasting. Deze is jaarlijks 5.000 euro.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van een eenmalig verhoogde vrijstelling van 24.000 euro voor kinderen tussen 18 en 35 jaar. Deze eenmalige vrijstelling kan nog verder verhoogd worden naar 50.000 euro, wanneer het kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor een studie.

Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurd, nog altijd fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden.