DEN HAAG - De wereldhandel is in maart met 3,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee lag de groei hoger dan in februari, toen de internationale handel met 1,7 procent toenam.

Dat bleek maandag uit de nieuwe wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). De handel nam in maart wereldwijd toe met uitzondering van de invoer van Japan. In de landen van de eurozone groeide zowel de invoer als de uitvoer opmerkelijk snel, aldus het CPB.

De wereldhandel lag in maart nog 4 procent lager dan het hoogtepunt dat werd bereikt in april 2008. Er werd echter 21 procent meer gehandeld dan op het dieptepunt van de recessie, in mei 2009.