AMSTERDAM - Woningcorporaties worden beperkt in hun mogelijkheden om te investeren en dat zet een rem op de bouw van duurdere huurwoningen. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING.

De denktank verwacht dat huurders langer in hun goedkope sociale woning zullen blijven en dat daardoor een toename ontstaat van het aantal ''scheefwoners'', mensen die in vergelijking met hun inkomen een eigenlijk een te lage huur betalen.

De investeringsmogelijkheden van corporaties worden beperkt door de verplichting om geld te steken in de zogeheten prachtwijken (Vogelaarwijken), door investeringen in energiebesparing en door de invoering van vennootschapsbelasting.

Staatssteun

Daar komt bovenop een besluit van de Europese Commissie, wat inhoudt dat woningen met een huur boven de 648 euro per maand niet meer gebouwd mogen worden met staatssteun. Daardoor vervalt een garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waardoor de financiering van woningen duurder wordt.

Er moet een hogere rente worden betaald en dat zou de huur per maand met 100 euro verhogen, aldus het Economisch Bureau.