AMSTERDAM – De lage eurokoers heeft op de korte termijn een positief effect op de economie. Dat schrijft demissionair minister van Financiën Jan Kees De Jager vrijdag in antwoord op een kamervraag naar het effect van de lagere eurokoers op export en inflatie.

Op basis van een zogenoemd ‘spoorboekje’ van het Centraal Planbureau (CPB), komt De Jager tot de slotsom dat de komende twee jaar de economische groei 0,3 procent per jaar hoger uitkomt bij een tien procent lagere eurokoers. De inflatie zou per jaar met 1,4 procent stijgen.

De Jager stelt dat het hierbij gaat om een partiële analyse, waarbij geen rekening wordt gehouden met de specifieke oorzaken en omstandigheden van de koersdaling. Een woordvoerder van het CPB geeft een toelichting: “De extra groei valt waarschijnlijk wat lager uit.”

“Het genoemde percentage is gebaseerd op een situatie waarin alleen de eurokoers lager is en verder alles in de wereld gelijk blijft. Hierin zijn dus niet de effecten meegewogen van bijvoorbeeld een hogere rente, lagere aandelenkoersen of een geringer vertrouwen van consumenten of producenten. Maar per saldo is een lage eurokoers niet slecht voor de economische ontwikkeling op korte termijn”, aldus de woordvoerder.

Goedkoper

Een zwakkere euro ten opzichte van andere valuta zorgt ervoor dat Europese producten en diensten goedkoper worden voor landen die andere munteenheden hanteren. Dit is goed voor de export. Volgens de berekeningen van De Jager zou door een 10 procent goedkopere euro de uitvoer het eerste jaar 1,6 procent hoger kunnen uitvallen.

Daar staat tegenover dat buitenlandse producten juist duurder worden voor landen binnen de eurozone, wat tot een stijgende inflatie en een lagere koopkracht kan leiden. “Het opwaartse effect op de lonen en prijzen zal elkaar waarschijnlijk niet veel ontlopen ”, verwacht de CPB-zegsman echter, “dus ook de koopkracht zal hierdoor niet sterk beïnvloed worden.”

Uit de brief van De Jager blijkt verder dat de particuliere consumptie de komende twee jaar 0,4 procent per jaar lager zal uitvallen dan zonder de daling van de eurokoers het geval zou zijn.
In juni komt het CPB met een nieuwe raming, waarin de effecten van de lagere eurokoers in samenhang met de andere recente ontwikkelingen in de economie worden berekend.

Zie ook: dossier Eurocrisis