DEN HAAG - Het Rijk steekt 15 miljoen euro in een laboratorium waarin onderzocht kan worden in hoeverre biomassa, zoals landbouwafval, kan worden omgezet naar grondstoffen voor bijvoorbeeld bouwmaterialen of chemische producten. De fabriek komt te staan in Delft, zo werd vrijdag bekend.

De bedoeling is dat bedrijven en kennisinstellingen ruimte in het laboratorium huren en vervolgens hun ideeën testen. Zo kunnen ze zien of toepassingen op grote schaal haalbaar zijn.

Naast het Rijk zijn andere geldschieters onder meer de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag en het bedrijfsleven. De faciliteit, die in 2012 in gebruik wordt genomen, kost in totaal 100 miljoen euro.

Het kabinet maakte verder bekend 20 miljoen euro te investeren in het energiezuiniger maken van woningen, 19,5 miljoen euro in onderzoek naar windturbines op zee en 10 miljoen euro in een programma voor energiebesparingen in het bedrijfsleven.