Managers moeten hun team preventief laten scannen, anders weet je niet waar je je tegen moet inenten.

Door Frans van Casteren | ASI Consulting

In de medische wereld is een nieuwe trend waar te nemen: die van de preventieve medische scan. Bij een dergelijk preventief medisch onderzoek wordt gezocht naar bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of in een vroeg stadium verkerende tumoren.

Onder het aloude credo ‘voorkomen is beter dan genezen’ springen de Total Bodyscans en Pre Bodyscans in een gapend gat in de markt. Deze scans zijn vooral populair onder risicogroepen zoals 50-ers en 60-ers, maar ook bij personen die niet lekker in hun vel zitten, maar hun vinger niet op de zere plek kunnen leggen.

Hoe zou een soortgelijk onderzoek passen in het hedendaagse instrumentarium waarmee u als manager uw teamprestaties kunt verbeteren? Functioneren de organen die uw teamleden zijn nu -en in de toekomst- nog wel naar behoren?

Tikkende teams

Ook bij organisaties en binnen teams zijn de zogenaamde risicogroepen te herkennen. De ‘50-ers en 60-ers’ onder de organisaties of teams kenmerken zich bijvoorbeeld door een ‘onverklaarbare’ teruglopende conditie, wat zich uit in het achterblijven in broodnodige efficiëntie en effectiviteit.

In tegenstelling tot de mens heeft een organisatie de mogelijkheid zich het eeuwige leven toe te eigenen door het continu stellen van een goede diagnose en indien nodig het toedienen van het juiste medicijn. U hoeft zich dus niet te behelpen met allerlei hulp- en lapmiddelen om te zorgen dat u de hete zomer overleeft. Een tijdig ingrijpen zorgt dat u weer helemaal fit van de zon kan genieten.

Op reis

In aanvulling op de bovengenoemde preventieve medische diagnose zijn preventieve medische behandelingen al lange tijd bekend. Het inenten tegen gevaarlijke of veelvoorkomende ziekten is hier een voorbeeld van.

Dit is niet alleen een herinnering aan de BMR-prik uit de kinderjaren, ook wanneer u onlangs op reis bent geweest naar een exotische bestemming is er een gerede kans dat u zich voordien heeft mogen melden bij de GGD.

Het voorbereiden op andere omstandigheden of moeilijke tijden is ook relevant voor (teams binnen) organisaties, met name in de huidige markt. Organisaties die veranderen of op reis gaan, weten- afhankelijk van de bestemming- waarop zij zich moeten voorbereiden en zich tegen in kunnen enten. Voorbereid veranderen is in feite niets meer dan de energie gericht vooraan in het proces te steken.

Een veelgehoord voornemen, maar in de praktijk vaak weinig gebezigd. Onwil of onkunde?

Preventieve teamscan

Een eenvoudig instrument dat managers kunnen gebruiken om een goede (preventieve) diagnose te stellen van de conditie van hun team is Perspectives. Naast het diagnosticeren van de losse organen, is het met Perspectives ook mogelijk om systeemziektes op te sporen.

Aanvullend op de wetenschap over waar de pijn zit, kan deze kennis -indien nodig- direct vertaald worden naar handvatten voor procesverbetering of naar gerichte maatregelen om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe gewenste situatie.

Zijn managers in het bedrijfsleven en de overheid klaar voor de preventieve scan? Meestal wordt er nog lang gewacht tot het klassieke ‘burning platform’ aanwezig is vooraleer het probleem aangepakt wordt, met alle gevolgen van dien. Dat moet toch beter kunnen?

Frans van Casteren is consultant bij ASI Consulting