AMSTERDAM - Het onderzoek naar de gang van zaken bij financieel concern Fortis wordt weer duurder. Onlangs besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam het maximale bedrag dat het onderzoek mag kosten, te verhogen tot 2,35 miljoen euro.

Oorspronkelijk waren de maximale kosten gesteld op 600.000 euro. Dat bedrag is vorig jaar in twee stappen verhoogd naar 2 miljoen euro. Deze maand kwam daar nog eens 350.000 euro bij. Het beursgenoteerde Fortis, dat tegenwoordig Ageas heet, draait op voor de kosten.

De ondernemingskamer besloot in 2008 tot het onderzoek. Drie experts kijken naar de gang van zaken bij het concern tussen mei 2007 en oktober 2008. In die periode nam Fortis samen met Royal Bank of Scotland en Santander de Nederlandse bank ABN Amro over.

Uiteindelijk werd Fortis genationaliseerd door de overheden van Nederland en België nadat het concern door de kredietcrisis in grote problemen was gekomen.

Conceptversie

Onlangs werd bekend dat de deskundigen een conceptversie hebben voorgelegd aan de betrokken partijen. Zij kunnen hierop reageren. Deze reacties moeten weer worden verwerkt. Het extra geld zou onder meer hiervoor nodig zijn.

Naast de kosten is ook de duur van het onderzoek opgelopen. Oorspronkelijk zou het rapport binnen een jaar worden opgeleverd.