DEN HAAG - Gemeenten mogen voor rijbewijzen niet meer dan 36 euro vragen. Dat hebben demissionair minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat en demissionair staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Dat liet het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag weten. De wet waarin dat wordt vastgelegd is, is voorbereiding. Nu betalen mensen die hun rijbewijs verlengen, in verschillende gemeenten verschillende bedragen, uiteenlopend van 23 tot 65 euro.

Dat was voor de ministeries aanleiding voor een onderzoek naar een maximumtarief. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de ANWB waren bij dat onderzoek betrokken.

Onderzoeksbureau Deloitte voerde dat onderzoek uit en concludeerde dat de meeste gemeenten het tarief dat zij in rekening brengen, niet kunnen onderbouwen. Deloitte adviseert een maximumprijs van 36 euro. Eurlings en Bijleveld nemen dat advies over.