BRUSSEL - Als de EU de komende vijf jaar zorgt voor ambitieuze hervormingen van de economie, is een groei van meer dan 2 procent per jaar in het komende decennium mogelijk.

Het aantal banen zou dan met 10 miljoen stijgen, waardoor de werkloosheid aan het eind van de periode gedaald kan zijn tot tegen 3 procent van de beroepsbevolking.

Europees Commissaris Ollie Rehn (Economische en Monetaire Zaken) heeft dat dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst in Brussel.

Stagneren

Als hervormingen uitblijven zal de Europese economie stagneren, waarschuwde Rehn. De groei bedraagt dan op zijn hoogst 1,5 procent per jaar en de werkloosheid blijft steken op 7 tot 8 procent.

Rehn denkt onder meer aan hervormingen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door belastingmaatregelen die het aantrekkelijker maken een baan te accepteren, investeringen in research en innovatie, het schrappen van bureaucratische lasten voor bedrijven en een verdere eenmaking van de EU-markt voor diensten.

Daarnaast moeten de EU-lidstaten zo snel mogelijk hun overheidsfinanciën saneren. Rehn prees maatregelen die Spanje en Portugal daarvoor onlangs hebben genomen.