Actief beheer

Beheerders van beleggingsfondsen hebben de neiging om 'dicht' tegen indexen aan te gaan zitten. Hiermee kunnen de fondsbeheerders aan het einde van het jaar in ieder geval zeggen dat er niet (veel) slechter is gepresteerd dan de relevante index.

Door Peter Cordes | Wijs & Van Oostveen in samenwerking met belegger.nl

Antti Petajisto verrichtte recent onderzoek waaruit blijkt dat stockpickers een stuk beter presteren. De professor aan de New York University Stern School of Business doet al jarenlang onderzoek naar actief en passief beleggen.

Hij en zijn team richten zich daarbij vooral op onderzoek naar passief en actief beheerde beleggingsfondsen. Voor Petajisto naar de New York University ging, was hij hoogleraar aan de befaamde Yale University. Met de Nederlander Martijn Cremers ontwikkelde hij daar een nieuwe methode om onderzoek te doen naar actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Het gaat hierbij om dat deel van de beleggingen waarmee actief wordt ingespeeld op marktontwikkelingen. Dit heet in vaktermen de active share.

Outperformance

Petajisto onderzocht met Cremers 2647 actief beheerde beleggingsfondsen. Het ging daarbij in alle gevallen om Amerikaanse aandelenfondsen. En wat blijkt, fondsen die het meest actief inspelen op marktomstandigheden presteren duidelijk beter dan de indexen waarmee ze hun prestaties vergelijken. Het gaat om een gemiddelde outperformance van 1,2 procent per jaar ten opzichte van hun index. Ná aftrek van kosten!

Het onderzoeksmodel loopt vanaf 1980 en uit de studie blijkt dat dit nog steeds opgaat. Beleggingsfondsen die breed gespreid zijn en actief worden beheerd, presteren goed. Kleinere en breed gespreide beleggingsfondsen die heel slagvaardig worden beheerd, doen het nog beter.

Petajisto: 'Gemiddeld genomen versloegen ze de index met tussen de 2,1 procent en 2,5 procent als we uitgaan van mijn update tot eind 2009.'

Afwijken

Iets minder goed presteerden de zogenaamde stockpickerfondsen met een weinig gespreide beleggingsportefeuille. Ze spelen wel alert in op marktomstandigheden, maar zijn erg gevoelig voor volatiliteit. In deze categorie lopen beleggers meer risico. Het minst presteren indexfondsen die niet afwijken van hun index.

En nog net daarboven staan de zogeheten Closet indexers, beleggingsfondsen die kosten in rekening brengen voor actief beheer, maar eigenlijk meer beleggen in de trant van indexfondsen. Dergelijke vergoedingen zijn volgens Petajisto te hoog in vergelijking met de wel erg geringe inspanningen die de fondsmanagers verrichten en het resultaat dat het oplevert.

Onderschatting

Petajisto stelt dat het onderzoek aantoont dat beleggers actieve managers onderschatten. De laatste tijd was er wel erg veel propaganda voor indexvolgers zoals trackers. Petajisto zegt nu: 'Passieve fondsen zijn niet de heilige graal.'

Peter Cordes is hoofd beleggingsadvies bij Wijs & van Oostveen. Cordes (1969) startte bij het beleggersplatform BeursOnline, waar hij zich richtte op content management en het ontwikkelen van concepten. Al snel maakte hij de overstap naar de researchafdeling bij Wijs & van Oostveen, waar hij de beleggingsvisie vertaalde in concrete producten en een heldere dienstverlening voor particuliere beleggers.

NUwerk

Tip de redactie