Weinig ongevallen bij delfstofwinning

DEN HAAG - De delfstofwinning in Nederland is een veilige bedrijfstak. De afgelopen vijf jaar was er sprake van gemiddeld slechts vier arbeidsongevallen per miljoen manuren. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag 2009 van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Het lage aantal ongevallen is volgens de toezichthouder te danken aan de hoge veiligheidsstandaard in de delfstofindustrie. Deze omvat opsporing, winning en transport van olie, gas, zout en aardwarmte. De belangrijkste activiteit is de opsporing en winning van olie en gas.

Dat is ook de meest risicovolle activiteit, omdat het gaat om brandbare stoffen, die onder hoge druk uit de bodem komen.

Door een goede risicobeheersing is de veiligheidsstandaard echter hoog, aldus het jaarverslag. De oliemaatschappijen hebben voor al hun activiteiten de risico's in kaart gebracht en maatregelen genomen om die in te dammen.

Tip de redactie