Dekkingsgraad ABP nog onder vereist niveau

AMSTERDAM - Het ambtenarenpensioenfonds ABP voldoet nog niet aan de vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Per eind april was de dekkingsgraad 102 procent, zo bleek woensdag bij de presentatie van het jaarverslag van een van Nederlands grootste pensioenfondsen.

Vicevoorzitter Joop van Lunteren zei dat ''het beeld van eind april nog niet veranderd is''. De dekkingsgraad geeft aan of het vermogen groot genoeg is om op termijn aan de verplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad is bepalend voor de vraag of de uitkeringen worden aangepast aan gestegen lonen en prijzen.

Het fonds wist in de eerste vier maanden van dit jaar een rendement van 6 procent te behalen. Het vermogen van ABP steeg in deze periode naar 220 miljard euro van 208 miljard euro.

ABP

ABP eindigde 2009 met een dekkingsgraad van 104 procent, tegenover 90 procent aan het einde van 2008, toen ABP forse klappen moest incasseren van de wereldwijde kredietcrisis. Om de dekkingsgraad weer op niveau te brengen, moest ABP herstelmaatregelen nemen. Een van deze maatregelen was een verhoging van de premie met 1 procent.

Of het nodig is de premie dit jaar weer te verhogen, is nog onderwerp van overleg. Vicevoorzitter Xander den Uyl zei dat het bestuur van ABP hierover medio dit jaar een beslissing wil nemen.

''Het herstelplan had een bepaald traject voor ogen en daar zitten we ver en ver boven. Vanuit het herstelplan bekeken hebben we dus geen verhoging van de premie nodig. Anderzijds is onze dekkingsgraad nog niet op niveau en dan kunnen we zeggen dat een verhoging nodig is.''

Tip de redactie