Economie groeit 0,2 procent

DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 ging de Nederlandse economie met 0,1 procent vooruit.

De groei ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar was minder sterk dan verwacht. Analisten hielden rekening met een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent. De groei was ook lager dan in de voorgaande twee kwartalen.

De economische groei werd gedragen door de export. Die was 11 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2009. De investeringen van het bedrijfsleven namen daarentegen met 14 procent af.

Huishoudens

Huishoudens gaven 0,4 procent minder uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Die daling was kleiner dan in de tweede helft van vorig jaar. Door het koude weer namen de uitgaven aan aardgas toe en daarnaast werden er meer auto's en meubels gekocht. De uitgaven in de horeca waren fors lager dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal waren er 145.000 banen minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Die daling, van 1,8 procent, was even sterk als in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Broos

Het herstel is heel erg broos en onze economie is nog lang niet op het niveau van voor de financiële crisis, zei Symon Algera, hoofd conjunctuur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, in een toelichting. ''Het banenverlies houdt aan'', zei Algera. Hij ziet nog geen herstel op de arbeidsmarkt.

De economische groei is 0,2 procent als het eerste kwartaal van dit jaar wordt vergeleken met die van het vierde kwartaal van afgelopen jaar, maar slechts 0,1 procent als gekeken wordt naar dezelfde periode vorig jaar.

De oorzaak van de groei is ''eenzijdig'' toe te schrijven aan de export van goederen, die gestegen is al gevolg van de groei van de wereldhandel en dus niet aan bestedingen door de consument of investeringen door bedrijven.

Detailhandel

De detailhandel heeft in de maand maart 2,9 procent meer omzet behaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat betekent de eerste groei na dertien maanden van krimp.

De omzet van maart ligt nog wel duidelijk onder het niveau van maart 2008 en 2007. In het eerste kwartaal kwam de totale omzet 1,3 procent lager uit.

Tip de redactie