DEN HAAG - Integratie is geen thema meer in de collegeakkoorden van de grote steden. Dat blijkt uit een analyse van het Nicis, een onderzoeksinstituut van de 36 grootste steden, dat dinsdag is gepresenteerd.

Volgens de analyse zijn nu het economisch herstel en de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat de belangrijkste thema's in de onderhandelingen tussen de politieke partijen om tot een nieuw bestuurscollege te komen.

''Van 33 van de 36 grootste steden hebben wij de collegeakkoorden bestudeerd. Over integratie wordt nauwelijks nog gerept'', zegt een woordvoerder van Nicis.

Een ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wees eerder ook al uit dat integratie als thema nauwelijks meer aan de orde komt.