Wat moet Griekenland doen?

AMSTERDAM - Griekenland moet flink aan de bak in ruil voor financiële steun van zijn Europese collegalanden en het IMF. Hieronder een greep uit de afspraken die zijn gemaakt om het begrotingstekort de komende jaren met 13 procent terug te brengen.

Griekenland moet (jaarlijkse opbrengst tussen haakjes):
* De btw verhogen naar 23 procent. (1,8 miljard euro)
* Bezuinigen op ambtenarensalarissen: korten van Paas, Kerst- en zomerbonussen. (1,5 miljard euro).
* Bezuinigen op bonussen (Pasen, Kerst, zomer) van gepensioneerden: (1,9 miljard euro)
* Het aantal ambtenaren afbouwen: voor iedere vijf vertrekkers, mag maar een nieuwe ambtenaar worden aangenomen.
* De belastinginning verbeteren, zodat onder meer belastingontduiking wordt beperkt. Een zeer belangrijk onderdeel in een land waar voor de fiscus onzichtbare geldstromen, de 'zwarte' economie, naar schatting 25 procent van het bruto nationaal product uitmaken.
* Accijnzen verhogen op brandstof, tabak en alcohol. (1 miljard euro)
* De belasting en de prijzen van vergunningen voor kansspelen verhogen (700 miljoen euro)
* Een CO2-belasting invoeren (300 miljoen euro)
* Onroerend goed beter taxeren (500 miljoen euro per jaar).
* De vrije markt bevorderen, waaronder makkelijker maken om een nieuw bedrijf te starten en concurrentie op het spoor mogelijk maken. (1 miljard euro)
* Lokale overheidsdiensten laten fuseren om kosten te besparen.
* Overheidsfinanciën beter en efficiënter beheren.
* De arbeidsmarkt hervormen, inclusief het loononderhandelingstelsel.
* De pensioenleeftijd tot 65 verhogen.
* Het vervroegd uitreden ontmoedigen.
* Zich aansluiten bij de Europese dienstenrichtlijn, die de markt voor diensten reguleert, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen.
* Aan de hand van de stijging van de levensverwachting iedere drie jaar de pensioenleeftijd aanpassen.
* Overheidsdiensten privatiseren
* Een stabiliteitsfonds oprichten (dat beschikt over 10 miljard euro) dat de Griekse financiële sector moet helpen bij kapitaaltekorten.

Drie keer per jaar wordt gecontroleerd of Griekenland op schema ligt. Is dat niet het geval, dan worden de leningen in het uiterste geval stopgezet.

Het complete pakket aan maatregelen

NUwerk

Tip de redactie