RIJSWIJK - Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft het afgelopen jaar 53.000 schadegevallen behandeld, en keerde daarbij krap 60 miljoen euro aan schadevergoedingen uit. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het fonds maandag publiceerde.

Het aantal schadeclaims liep daarentegen terug. In 2008 bedroegen de schadevergoedingen in totaal zo'n 57 miljoen euro.

Het aantal schadeclaims liep daarentegen terug. In 2008 behandelde het fonds nog 56.600 claims.

Het fonds vergoedt, onder bepaalde omstandigheden, schade die is veroorzaakt door onverzekerden of door onbekend gebleven voertuigen. Het fonds vergoedt niet alleen schade aan voertuigen, maar ook letselschade en schade aan onroerende zaken, zoals gevels van huizen en lantaarnpalen.

Geparkeerd

In ruim 30.000 van de gevallen die het waarborgfonds in 2009 behandelde, ging het om geparkeerde auto's. In iets meer dan 1700 dossiers was sprake van letsel, terwijl beschadigd wegmeubilair, zoals vangrails en lantarenpalen, tot ruim 15.500 claims leidde.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het bedrijf wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van verzekeraars.