NRUSSEL - Er moet een krachtig signaal komen om de onrust op de financiële markten te bezweren. De paniek heeft niet alleen invloed op enkele eurolanden, maar op de hele EU en zelfs ver daarbuiten.

Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat zondag gezegd kort voor het begin van het beraad met zijn EU-collega's over een noodplan om eurolanden in financiële problemen te kunnen bijspringen.

De Jager hoopt dat alle EU-landen meedoen, ook het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft laten weten een noodfonds voor eurolanden niet te willen steunen. Het is nog niet duidelijk of het besluit daarover unanimiteit vereist of dat het bij gekwalificeerde meerderheid kan worden genomen. Volgens De Jager hangt dat af van de opzet die wordt gekozen. ''We zijn daar nog niet uit.''

Lening

Volgens een in Brussel circulerend plan wordt overwogen dat de Europese Commissie geld uitleent aan eurolanden in nood. Ze leent dat zelf eerst tegen een gunstig tarief op de kapitaalmarkt, met als onderpand de EU-begroting. Op die manier zou zo'n 60 miljard euro kunnen worden vrijgemaakt.

Dat bedrag kan worden opgehoogd als de EU-landen garant staan voor hogere leningen. Maar dat lijkt alleen haalbaar als alle lidstaten zich daar achter scharen. Bij grote steunoperaties zou ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opnieuw een rol moeten spelen, zei De Jager.

De minister onderstreepte dat het uitlenen van geld aan landen in nood op zichzelf geen enkele oplossing is. ''Eerst moeten de onderliggende problemen worden aangepakt.'' De landen in nood moeten ervoor zorgen dat hun financiële huishouding zo snel mogelijk op orde komt. De Jager hoopt ''samen met Duitsland'' ervoor te zorgen dat dit uitgangspunt overeind blijft.

Zie dossier: Eurocrisis