BRUSSEL - De Europese Unie staat op een keerpunt in haar geschiedenis. Ze kan de uitdagingen voor de komende twintig jaar alleen aan als ze zorgt voor eenheid en een sterk politiek leiderschap.

Een adviesgroep van wijzen, onder leiding van de voormalige Spaanse premier Felipe Gonzalez, schrijft dat in een rapport dat zaterdag aan EU-president Herman Van Rompuy is aangeboden. De adviesgroep, waarvan ook de Nederlandse architect Rem Koolhaas deel uitmaakt, was eind 2007 door de EU ingesteld met de opdracht een visie te geven op de toekomst van Europa tot 2030.

In het rapport wordt erop gewezen dat de EU bestaat uit twee blokken: de eurozone en de elf landen die de eenheidsmunt nog niet hanteren. Meer economische coördinatie in de unie is daardoor dringend noodzakelijk.

Toezicht

De adviesgroep pleit onder meer voor een scherper toezicht op financiële instellingen, een drastische hervorming van de arbeidsmarkt en het pensioenbeleid, een voortrekkersrol van de EU bij het klimaatbeleid, EU-brede milieubelastingen, het stimuleren dat meer vrouwen aan de slag gaan en een open migratiebeleid. Volgens Gonzalez c.s. zullen migranten nodig zijn op de Europese arbeidsmarkt als straks de vergrijzing toeslaat.

De adviesgroep vindt ook dat de EU moet openstaan voor nieuwe lidstaten, inclusief Turkije, als die aan de toetredingscriteria voldoen.