LEIDSCHENDAM - Nederlandse winkeliers doen aangifte van maar 2 procent van het totale aantal gepleegde winkeldiefstallen. Justitie stelt dat er zo'n 1,5 miljoen winkeldiefstallen per jaar worden gepleegd. Het aantal aangiften op jaarbasis is slechts 35.000.

Dat heeft een zegsman van Detailhandel Nederland vrijdag gemeld naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant. De krant meldt dat winkeliers in Rotterdam-Zuid uit protest geen aangifte meer doen van winkeldiefstal, omdat de politie naar hun mening te laat of niet adequaat reageert.

Detailhandel Nederland stelt dat het een probleem is dat al langer speelt. ''Het is geen verwijt naar de politie, want die doet echt haar best'', stelt hij. ''Maar er is gewoon veel te weinig mankracht om alle gevallen adequaat aan te pakken.'' Vaak kost het winkeliers meer tijd en moeite om een aangifte te doen dan dat de aangifte uiteindelijk oplevert.

Platteland

Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland. Daar gaat het volgens de zegsman om meer dan alleen het feit dat de politie niet alle diefstallen snel en accuraat kan behandelen.

Ook het gegeven dat de winkelier vaak niets opschiet met een veroordeling van een dief speelt mee. ''Wij zouden er groot voorstander van zijn dat het Openbaar Ministerie (OM) bij winkeldiefstal standaard een schadevergoeding eist voor de benadeelde partij'', stelt hij. ''Daar gaat ook een afschrikkende werking van uit.''

Blauw

De detailhandel gaat er de komende maand bij de politieke partijen op aandringen dat ze in de verkiezingscampagnes flink inzetten op investeringen in 'meer blauw op straat'. De Nederlandse winkeliers lijden volgens een voorzichtige schatting van de Detailhandel Nederland jaarlijks een miljard euro schade door winkeldiefstallen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde daarentegen vrijdag in een reactie dat de schade van winkeldiefstallen voor de Nederlandse winkeliers vorig jaar 130 miljoen euro was. De schade die alle criminaliteit het gehele bedrijfsleven in 2009 kostte, was 600 miljoen euro.