DEN HAAG - Schommelingen in de Griekse economie en bezuigingen van de Griekse overheid zullen geen ingrijpende gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. De handel met Griekenland beslaat slechts 0,1 procent van de totale internationale handel van Nederland, zo blijkt uit CBS-cijfers.

De uitvoer van Nederland naar Griekenland bedroeg vorig jaar 2,6 miljard euro, tegenover 3 miljard euro in het jaar ervoor.

De export groeide wel gestaag tot het aanbreken van de financiële crisis in 2008, maar de handel met Griekenland is nog altijd kleiner dan die met landen als Roemenië, Hongarije en Slowakije.

Overschot

Nederland heeft, evenals veel andere landen, een flink handelsoverschot met Griekenland. De waarde van de invoer uit Griekenland was vorig jaar nog niet een zesde van de uitvoer naar dat land. De invoer bestond vooral uit groente, fruit, tabak en farmaceutische producten.

Nederlanders kennen Griekenland vooral als vakantieland en voor de Grieken zijn de buitenlandse toeristen een belangrijke bron van inkomsten. Maar ook hier kampen zij met problemen.

De invoering van de euro heeft Griekenland als land voor het massatoerisme duurder gemaakt, en ook door relatief hoge loonkosten hebben de Griekse stranden nu concurrentie van die in Turkije, Egypte en Kroatië.

Scheepsbouw

Toch zijn er wel Nederlandse zakenlieden die brood zien in Griekenland. Het land geldt als een sterk koopvaardijland en is interessant voor de scheepsbouwindustrie en bedrijven die daarmee verwant zijn. Ook staat een handelsmissie op stapel van bedrijven die zich bezighouden met milieutechnologie.

Riolering is bijvoorbeeld in Griekenland op de meeste plaatsen nog lang niet vanzelfsprekend. Verder is op het gebied van automatisering een enorme inhaalslag te maken, aangezien Griekenland is achtergebleven bij een groot deel van de rest van Europa.