DEN HAAG - Negen innovatieve projecten op het gebied van elektrisch rijden krijgen subsidie van demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer).

De zogenoemde proeftuinen zijn bedoeld om snel meer ervaring op te doen met elektrisch en hybride (combinatie van een verbrandings- en elektromotor) rijden. In totaal wordt er 10 miljoen euro aan subsidies voor dit doel verstrekt.

De overheid hoopt via de projecten meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om elektrisch rijden te laten slagen. Bedrijven die een praktijkproject wilden starten met meerdere elektrische auto's konden een subsidieaanvraag indienen.

Vuilniswagens

In totaal hebben 47 bedrijven dat gedaan, waarna de negen projecten werden geselecteerd. Daaronder bevinden zich 8 elektrische vuilniswagens van het bedrijf Van Gansewinkel, 25 elektrische leenauto's in de vier grote steden en aantal projecten waarbij binnensteden met elektrische voertuigen worden bevoorraad.

Naast rijden op stroom, is er binnen de proeftuinen ook 5 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor rijden op waterstof.