DEN HAAG - Naast de prestatiebeloningen van de directies van banken dienen ook die van hun handelaren gereguleerd te worden. Dat is nodig om de zucht naar het nemen van risico's door banken in toom te houden, staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Verschillende bankschandalen hebben laten zien dat een investeringsbeslissing van een individuele medewerker de hele bank ten gronde kan richten.

Om tophandelaren aan te trekken, bieden banken vaak een hoge prestatiebonus, maar hoge bonussen verleiden de handelaren tot het nemen van grote risico's om een hoog rendement te halen.

Ingrijpen

De toezichthouder kan dit tegengaan door rechtstreeks in te grijpen in de beloningsstructuren of door het verhogen van de kapitaaleisen voor een bank die hoge bonussen betaalt aan werknemers, aldus het CPB-rapport.

Banken zijn verslaafd aan risico's, aldus het CPB. De directie krijgt een hoge beloning als de bank veel winst maakt, maar draagt niet de lasten van eventuele verliezen. Dat komt doordat de overheid garanties in het leven heeft geroepen, waaronder het garantiestelsel voor de banktegoeden van klanten.

Het afdekken van deze risico's neemt bij de schuldeisers van banken de prikkel weg om die banken kritisch te volgen, aldus het rapport.