BRUSSEL - Griekenland heeft al vanaf de eerste dag problemen met de euro. Hierbij een overzicht.

JANUARI 2002: Griekenland voert op 1 januari de euro in, samen met elf andere landen. Volgens voorlopige cijfers voldoet het land aan de criteria van het Verdrag van Maastricht. Later duiden de definitieve cijfers erop dat Griekenland de euro eigenlijk niet had mogen invoeren, maar dit besluit wordt niet teruggedraaid.

JUNI 2007: Als een van de laatste Europese landen brengt Griekenland het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent van het bruto nationaal product. Het is maar van korte duur. Het land zit snel erna weer op het 'strafbankje'.

OKTOBER 2009: De socialist Giorgios Papandreou verslaat de conservatieve premier Kostas Karamanlis. Bij zijn aantreden ontdekt hij gesjoemel met het begrotingstekort. Dat is niet de 6 procent, zoals tot dusver aan Brussel was gemeld, maar bijna 13 procent. De Europese Commissie reageert woest en stelt een diepgaand onderzoek in.

JANUARI 2010: Griekenland belooft 10 miljard euro aan bezuinigingen. Brussel wijst dit als onvoldoende van de hand.

FEBRUARI 2010: De leiders van de 27 EU-landen beloven Griekenland zonodig steun om de koers van de euro te waarborgen, mits het land harder bezuinigt. Berichten over 20 à 25 miljard euro aan leningen en garantstellingen aan Griekenland duiken op. Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt dat er geen financiële steun naar Griekenland mag gaan. Volgens minister Wouter Bos (Financiën) is steun niet aan de orde.

MAART 2010: Griekenland belooft nog 5 miljard euro extra aan bezuinigingen en belastingverhogingen. Leiders van de EU-landen beloven Griekenland steun, onder voorwaarde dat het strenge Internationaal Monetair Fonds (IMF) meedoet.

APRIL 2010: Het Griekse begrotingstekort komt in een herberekening uit op bijna 14 procent. Banken weigeren het land feitelijk nog geld te lenen, waardoor Griekenland oude leningen niet zal kunnen aflossen.

MEI 2010: Griekenland voert de bezuinigingen op tot 30 miljard euro. De zestien eurolanden en het IMF besluiten Griekenland 110 miljard euro te lenen, de grootste lening voor een land ooit. Verwachting is dat Griekenland over twee à drie jaar weer van banken kan lenen. Het begrotingstekort moet in 2014 weer onder de 3 procent uitkomen.