ATHENE - Premier George Papandreou van Griekenland heeft de Grieken zondag gewaarschuwd dat zij ''grote offers'' moeten brengen om een faillissement van hun land te voorkomen.

Hij bevestigde tijdens een speciale zitting van het Griekse kabinet dat hij met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds een akkoord over noodhulp heeft bereikt. Papandreou sprak van een financiële reddingsoperatie die nooit eerder is voorgekomen.

In zijn toespraak, die rechtstreeks door de televisie werd uitgezonden, noemde de redding van het land ''het belangrijkste gebod''. Hij zei ''alles te doen opdat het land niet failliet gaat''.

Bezuinigingen

De Griekse socialistische regering streeft ernaar dat de overheidsuitgaven over drie jaar met 30 miljard euro zijn teruggebracht.

De regering wil het begrotingstekort in 2014 tot onder 3 procent teruggebracht hebben. Daarmee zou het land voldoen aan een van de regels van het stabilisatiepact van de eurolanden. Vorig jaar was het tekort 14 procent. Dit jaar zou dat 8,1 procent moeten zijn.

De staatsschuld zal volgens Papaconstantinou dit jaar stijgen tot 133 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en tot en met 2013 blijven oplopen. Volgens het stabilisatiepact mag de staatsschuld niet hoger dan 60 procent van het totaal aan geleverde goederen en diensten zijn. De Griekse economie zal dit jaar nog met ruim 4 procent krimpen, zo zei de premier. Pas in 2012 zal de economie gaan groeien.

Papaconstantinou zei dat de ambtenaren hun dertiende en veertiende maand verliezen. Ook gepensioneerden zullen deze extra verdiensten niet langer ontvangen. Voor mensen met een laag inkomen komt er een gedeeltelijke compensatie. De btw, die nu 21 procent bedraagt, stijgt met één of twee procentpunten. Verder wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd en wordt er een aantal nieuwe belastingen ingevoerd.

Verandering

De socialist Papandreou beloofde zijn uiterste best te doen om de zwakkeren te beschermen. Hij zal ervoor strijden dat ''Griekenland verandert. Wij zullen het voor elkaar krijgen'', zei de premier. De ambtenaren, of zij nu werken of al met pensioen zijn, zullen het het zwaarst te verduren krijgen. Papandreou maakte niet duidelijk hoeveel zijn regering wil bezuinigen om het overheidstekort terug te dringen.

Griekenland legt zijn plan zondagmiddag in Brussel voor aan de ministers van Financiën van de eurozone. Het reddingsplan zou leningen aan Athene ter waarde van zeker 120 miljard in drie jaar inhouden. In het eerste jaar zouden de landen van de eurozone 30 miljard euro lenen. Nederland neemt mogelijk 1,8 miljard euro voor zijn rekening.

Demonstraties

Zaterdag, de Dag van de Arbeid, gingen duizenden mensen in Athene en Thessaloniki de straat op om tegen de bezuinigingsplannen te betogen. Zij vrezen dat die vooral de zwakkeren treffen en de recessie versterken. Meer dan de helft van de Grieken liet in een vrijdag gepubliceerde peiling weten dat zij tegen de bezuinigingen willen demonstreren.

Overigens moet het hulppakket dat Griekenland zaterdagavond met de EU en het IMF overeen is gekomen, nog worden goedgekeurd door de andere landen van de eurozone. De minister van Financien van de eurozone komen zondagavond bijeen om hierover te praten. Daarna moeten ook de leiders van de eurolanden zich nog over de hulp uitspreken.