BRUSSEL - Overheden en bedrijven in de EU moeten in principe hun rekeningen gaan betalen binnen dertig dagen, met een uitloop naar zestig dagen. Een commissie van het Europees Parlement is woensdag akkoord gegaan met voorstellen daartoe.

De Europese Commissie wilde alleen een verplichte betaaltermijn voor overheden. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is blij dat er nu ook regels komen voor betalingen tussen bedrijven onderling. Dat is volgens hem hard nodig om het midden- en kleinbedrijf te beschermen.

Toch is De Jong niet helemaal tevreden. Bedrijven kunnen volgens de nieuwe regeling onder de betaaltermijn uitkomen, als de gedupeerde partij niet kan aantonen onrechtvaardige schade te hebben geleden.

Bescherming

De SP'er hoopt dat bij de behandeling van het voorstel door het voltallige Europarlement alsnog hardere afspraken te kunnen afdwingen voor een betere bescherming van kleine bedrijven. De Jong had gerekend op steun daarvoor van de liberalen en een deel van de christendemocraten. ''Uiteindelijk kozen deze partijen echter voor grote bedrijven en niet voor de echte ondernemers, en dat is een gemiste kans.''