AMSTERDAM - Elk jaar overlijden in Nederland naar schatting zeker drieduizend mensen als gevolg van hun werk. Kanker door werken met chemische stoffen is de belangrijkste doodsoorzaak. Hierdoor overlijden 1350 mensen.

Hart- en vaatziekten - te wijten aan veel te hoge werkdruk - scoort met 825 sterfgevallen ook hoog. Dat geldt ook voor longaandoeningen, waardoor jaarlijks 570 doden vallen.

Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op verzoek van de FNV heeft verricht. De vakcentrale brengt het woensdag naar buiten op Workers Memorial Day, de dag dat de vakbeweging wereldwijd werknemers herdenkt die door hun werk zijn gestorven.

Miskraam

De FNV noemt het ''schokkend'' dat jaarlijks ook ongeveer tweehonderd miskramen voorkomen doordat de ouders hebben gewerkt met gevaarlijke chemische stoffen. De arbodienst Arbo Unie doet naar aanleiding van het onderzoek een oproep aan werkgevers.

Zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens die werken onder risicovolle omstandigheden, zouden zich voor een preventief consult moeten kunnen melden bij de bedrijfsarts.

Relatie

Het is in de meeste gevallen lastig om de relatie tussen werk en overlijden één op één te benoemen, aldus de onderzoekers. Dat is alleen mogelijk wanneer iemand overlijdt door een arbeidsongeval of bij bepaalde beroepslongaandoeningen, beroepsinfectieziekten en mesothelioom door het werken met asbest.

Bij de meeste sterfgevallen door een beroepsziekte is die relatie minder eenduidig; deze gevallen blijven anoniem. Het gaat bij de extra sterfgevallen om schattingen met een ruime onzekerheidsmarge, stelt het centrum. ''Maar het is wel duidelijk dat we met een serieus probleem van doen hebben.''

Het centrum stelt dat sterfte door werk een teken is van falend arbeidsomstandighedenbeleid. ''De meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden.''

De FNV pleit voor een betere registratie van sterfgevallen door het werk.