Dankzij energiesubsidies wordt het voor ondernemers interessanter om te investeren in duurzame energie. Welke punten verdienen extra aandacht bij het aanvragen van deze energiesubsidies?

Er zijn verschillende subsidieregelingen om energiezuinig ondernemen te bevorderen. Alle subsidieregelingen, inclusief de fiscale regelingen, hebben een budget.

Wanneer het budget op is, zijn er op dat moment ook simpelweg geen subsidiemogelijkheden meer en moet er gewacht worden tot er weer een nieuw subsidiebudget is. Er bestaat wel altijd een kans dat er geen nieuw budget komt of dat de regeling verandert.

Gemaakte kosten

Bij de meeste subsidieregelingen worden reeds gemaakte kosten/investeringen niet gesubsidieerd. Kortom, hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kosten onder de regeling vallen.

De regeling is sowieso pas bindend wanneer er een handtekening onder de toekenning staat. Ook wanneer het project anders verloopt dan gepland, dan kunnen in overleg met de subsidieverstrekker goede afspraken gemaakt worden over wijzigingen.

Waar kan ik subsidie aanvragen?

Verschillende ministeries houden zich bezig met het verstrekken van subsidies op energiegebied. Als ondernemer heb je daar echter weinig mee te maken, omdat de subsidie aangevraagd moet worden bij de uitvoeringsinstantie.

Afhankelijk van de subsidie is dit Agentschap NL, de Belastingdienst en soms ook het eigen energiebedrijf.