Om energiezuinig ondernemen te bevorderen, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen de kosten.

De belangrijkste regelingen zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. De EIA zorgt ervoor dat dergelijke investeringen de ondernemer dubbel voordeel opleveren.

Energie-investeringsaftrek

Niet alleen worden er minder energiekosten betaald, ook draagt de ondernemer minder inkomsten- of vennootschapsbelasting af.

Met de EIA krijg de gemiddelde ondernemer elf procent van een investering in energiebesparing terug van de fiscus. Het budget voor 2010 voor deze regeling is 150 miljoen euro aan fiscaal voordeel.

Energie Onderzoek Subsidie

De Energie Onderzoek Subsidie (EOS) is gericht op Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die de kennis over energie-efficiency en duurzame energie in Nederland uit willen breiden.

De EOS kan aangevraagd worden gedurende het hele traject van idee tot aan marktintroductie. De EOS kent meerdere subregelingen. Op de website van Agentschap NL (voorheen Senter Novem) is een overzicht van de verschillende budgetten per subregeling te vinden.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en gas kunnen gebruikmaken van de SDE. De overheid wil hiermee ondernemers, die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast, ondersteunen.

Het gaat dan om projecten die niet uit de kosten kunnen komen, zonder een overheidsbijdrage. In 2010 is er 7,426 miljard euro beschikbaar, inclusief het budget voor Wind op zee.

Belastingplichtig

De meeste subsidies vergoeden maar een bepaald percentage van de projecten. De meeste subsidies kennen daarnaast drempel- en minimumbedragen. Ook dient de ondernemer belastingplichtig te zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het is mogelijk om subsidieregelingen te combineren, maar dat is slechts bij bepaalde regelingen het geval. Meer informatie is te vinden bij Agentschap NL.