Duurzaam omgaan met energie past prima binnen het zogenoemde maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het legt een bedrijf bovendien geen windeieren.

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verder te kijken dan de financiële winst van het bedrijf en te letten op een juiste balans van milieu, menselijkheid en economie. Een veelgebruikte term is triple-P, wat staat voor People, Planet en Profit.

Het is bij MVO ook van belang dat een bedrijf iets teruggeeft aan de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkplekken, of werknemers die de vrijheid krijgen om zich onder werktijd in te zetten voor goede doelen. Deze activiteiten of doelstellingen kunnen in een duurzaamheidsverslag opgenomen worden.

Voorbeeldrol

Om een voorbeeldrol aan te nemen, heeft de overheid als streven om vanaf dit jaar alleen nog duurzaam in te kopen. Deze doelstelling wordt stapsgewijs ingevoerd.

Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle produceren geldt als de verst gevorderde vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle activiteiten die een bedrijf uitoefent zo min mogelijk slechte effecten hebben op het milieu. Hierbij is het van essentieel belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Producten worden bijvoorbeeld gemaakt van schone grondstoffen, zijn zuinig in gebruik en leveren zo min mogelijk afval op. Idealiter is dat afval ook te recyclen. Belangrijker nog is dat alle randzaken ook duurzaam zijn.