Het energieverbruik is niet iedere maand hetzelfde. Om de kosten van de jaarlijkse rekening toch te verspreiden, betaal je een vast maandelijks voorschot.

Een keer per jaar wordt vervolgens de definitieve jaarnota berekend en dan blijkt of je geld terugkrijgt of bij moet betalen. Daarnaast wordt er ook vastrecht, energiebelasting en BTW in rekening gebracht.

Het voorschotbedrag

Het voorschotbedrag is een schatting van het verbruik aan gas elektriciteit en warmte dat in een jaar plaatsvindt.

De hoogte van het voorschot wordt bepaald door de volgende factoren:

• de hoogte van de energierekening van het afgelopen jaar;
• de geldende energietarieven;
• de Energiebelasting (EB) die de energieleverancier incasseert voor de overheid;
• de vergoedingen die de energieleverancier incasseert voor andere bedrijven en instellingen zoals gemeente en provincie;
• eventueel de kosten voor andere producten die de ondernemer bij de energieleverancier afneemt.

Een andere maandelijkse kostenpost is het vastrecht. Dit is een vast bedrag voor het verbruik van de meters, administratie, onderhoud van het leidingennet en de afschrijvingskosten van de leidingen naar het bedrijf. Dit bedrag is vast en is niet afhankelijk van de hoeveelheid energie die gebruikt wordt.

Energiebelasting

Tot slot moet er ook nog BTW over de Energiebelasting (EB) betaald worden. EB is een maatregel van de overheid. De overheid beschouwt EB als een heffing en over heffingen moet altijd BTW worden betaald. Op deze manier maakt de overheid energie duurder om zo het broeikaseffect tegen te gaan.

Ondernemers die veel energie verbruiken, betalen dus ook veel EB. De opbrengst van de EB besteedt de overheid aan subsidies op energiezuinige apparatuur en energiebesparende maatregelen.

De jaarnota

Aan de hand van de opgenomen meterstanden wordt door de leverancier een maal per jaar de definitieve jaarnota berekend. Op de jaarnota staat ook het nieuwe termijnbedrag (voorschotbedrag) voor het komende jaar aangegeven.

De eerste termijn is dan meteen al verrekend met het restantbedrag van de jaarnota. Wie voor het einde van een verbruiksjaar verhuist, ontvangt dan een eindafrekening van het verbruik.

De meterstanden op de jaarnota, kunnen soms afwijken van de meterstanden die zijn doorgegeven. Als de energieleverancier de meterstanden namelijk niet op tijd kan verwerken, dan schat deze de meterstanden zelf in.

Over het algemeen wijken deze meterstanden af van de werkelijke meterstanden. Het is daarom van belang om de meterstanden op tijd door te geven.

Piek-daltarief

Ondernemers kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar een speciaal piek-daltarief. Met een piek-daltarief betaal je tijdens de uren waarin mensen veel stroom verbruiken meer dan normaal voor de elektriciteit. Tijdens de rustige uren wordt echter aanzienlijk minder gerekend.

Om gebruik te kunnen maken van het piek-daltarief, moet er een speciale meter geïnstalleerd worden. Voor deze installatie betaal je een eenmalige bijdrage.