Wat is een normaal verbruiksniveau van gas en elektriciteit voor ondernemers? Hoeveel valt er te besparen en wanneer rijzen kosten toch echt de pan uit?

AgentschapNL (voorheen SenterNovem) onderzocht in 2007 de energieverbruikgetallen per branche in Nederland. De cijfers uit 2007 zijn de meest recente cijfers die branchebreed zijn verzameld.

Het blijkt dat verbruiksniveaus, zelfs binnen branches, ver uit elkaar liggen. Puur op basis van de cijfers, zou je kunnen stellen dat hierin nog een wereld te winnen is.

Gemiddelden

Neem nu bijvoorbeeld het gasverbruik. Kleinere winkels in de non-foodsector (tot 19 werknemers) laten een enorm verschil zien in verbruik per vierkante meter bedrijfsoppervlak.

De minst zuinige ondernemer in deze sector komt uit op 33 kubieke meter gas per jaar, waar de zuinigste winkelier kan aftikken op 4 kubieke meter. Het gemiddelde binnen deze branche ligt op 18 kubieke meter. Het blijkt dat het verbruik per vierkante meter daalt wanneer de bedrijfsgrootte toeneemt.

Het gemiddelde is gedaald tot 7 kubieke meter voor non-foodwinkels met meer dan 18 werknemers. Een ondernemer met een supermarkt kan uitgaan van een gemiddelde van 16 kubieke meter gas per vierkante meter. Een kantoor van 200 tot 500 vierkante meter? Neem dan 21 kubieke meter als maat.

Elektriciteitsverbruik

Minder invloed heeft de bedrijfsgrootte op het elektriciteitsverbruik. De zuinigste ‘kleine’ non-foodwinkelier komt tot 29 Kilowattuur (kWh) per vierkante meter, de onzuinigste tot 134. Het gemiddelde is 81.

De grotere non-foodondernemer komt net iets lager uit, op 72 kWh. Maar de absolute grootverbruikers zijn de supermarkten. De gemiddelde supermarkthouder mag per jaar maar liefst 467 kWh per vierkante meter verrekenen.