Minder energie verbruiken scheelt in de kosten en het spaart het milieu. Energiebesparing kan daarnaast nog een voordeel bieden: klanten zijn gevoelig voor 'groene' ondernemingen.

De maatregelen die je kunt nemen om energie te besparen vragen soms een (kleine) investering, maar veel investeringen verdienen zichzelf terug.

Minder energie verbruiken is niet altijd mogelijk. Om toch verantwoord met energie om te springen, is er de mogelijkheid van duurzame energie. Voorbeelden daarvan zijn energie door water- en windkracht en zonne-energie.

Minder bekend zijn energie door aardwarmte en biomassa. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) scheelde het gebruik van deze energie bijna 5,5 procent aan CO2-uitstoot in 2008.

Groen imago is goed imago

Duurzaamheid wint aan populariteit. De consument blijkt er gevoelig voor. Laat het daarom weten als je als ondernemer duurzame energie gebruikt en energiezuinig werkt.

Gebruik dit in uitingen naar de klant toe. Dat is al succesvol gebleken. Denk aan de wasmiddelenfabrikant, die zijn geconcentreerde middel in kleinere flessen stopt en zo minder transporteert, dus minder CO2 uitstoot. Dat staat duidelijk op de verpakking.

Totaalplaatje

Het werkt het beste om een groen totaalplaatje te laten zien, maar energiezuinig zijn is al een stap in de goede richting. Niet elk bedrijf is er momenteel al mee bezig, waardoor ondernemers juist nu kans hebben op een flink concurrentievoordeel.

Spaarzaam met energie omgaan levert meer op dan alleen een besparing. Het kan ook extra inkomsten opleveren.