WASHINGTON - De handel van de Verenigde Staten met de rest van de wereld is in februari gegroeid. Zowel de import als de export nam toe. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.

In februari voerden de VS voor 182,9 miljard dollar aan goederen en diensten in. Dit was 3 miljard dollar meer dan een maand eerder. De uitvoer nam met 300 miljoen dollar toe.

Hierdoor groeide het handelstekort van 37 miljard dollar in januari naar 39,7 miljard dollar in februari.

De import van consumentengoederen nam met 1,1 miljard dollar toe. Tegelijkertijd steeg de uitvoer van kapitaalgoederen met 0,4 miljard dollar. De export van voedsel, dranken en diervoeder nam met 0,5 miljard dollar af.

China

De ontwikkeling van de handel en vooral de invoer ligt politiek gevoelig in de VS. Volgens sommige economen is de stijging van de import en het handelstekort een gevolg van het valutabeleid van China.

De Chinese yuan is op een relatief laag niveau gekoppeld aan de dollar. Dit zou Chinese producenten een kunstmatig voordeel geven ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten, wat slecht zou zijn voor de Amerikaanse economie.

Andere economen hebben twijfels over deze theorie. Een stijging van de yuan zou vooral producenten in andere opkomende economieën bevoordelen.

Spanningen

De afgelopen tijd hebben Amerikaanse politici om maatregelen geroepen als China blijft weigeren de yuan te laten stijgen. Dit heeft geleid tot spanningen tussen de twee grootmachten. Maandag zei de Chinese president Hu Jintao dat China zelf bepaalt hoe het omgaat met zijn munt.

Prijzen

De import- en exportprijzen in de Verenigde Staten zijn in maart beide met 0,7 procent gestegen ten opzichte van februari. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag bekend heeft gemaakt.

De stijging van de importprijzen was minder sterk dan verwacht. Door Reuters geraadpleegde analisten gingen uit van een toename met 0,9 procent. In februari namen de prijzen op maandbasis nog met 0,2 procent af. De stijging in maart was vooral het gevolg van de hogere brandstofprijzen.

De exportprijzen namen sterker toe dan de 0,3 procent waarop analisten in doorsnee rekenden. In februari daalden de prijzen met 0,4 procent.