DEN HAAG - De Staat heeft in hoger beroep een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door enkele postbedrijven, waaronder Sandd. Het gerechtshof in Den Haag maakte dinsdag bekend een eerder vonnis van de Haagse rechtbank te hebben vernietigd.

De kwestie gaat erover dat de Staat wil dat nieuwkomers op de postmarkt, zoals Sandd en Selektmail, in de loop van de tijd meer postbezorgers in vaste dienst nemen.

De nieuwkomers op de postmarkt zijn het daarmee oneens en hadden een kort geding aangespannen. De rechter gaf de bedrijven eind vorig jaar gelijk. De Staat tekende beroep aan.

Arbeidscontract

Postbedrijven en werknemers hebben via de cao afgesproken dat in 2012 minstens 80 procent van de postbezorgers werkt onder een arbeidscontract en niet op stukloon. Als 'stok achter de deur' wil de Staat de eisen aan de nieuwkomers ook nog eens opleggen via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dat was voor de postbedrijven aanleiding voor de gang naar de rechter.

In een kort geding floot de rechtbank de staat terug. Of dat terecht was, daaraan is de hogere rechter helemaal niet toegekomen.

Wel vindt het gerechtshof dat er in de zaak tussen beide partijen helemaal geen spoedeisend belang was. De bedrijven hadden de afspraken immers al vastgelegd in de cao's.

TNT

Postbedrijf TNT is blij met de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat de overheid maatregelen mag nemen om postbedrijven te verplichten meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat liet een woordvoerder van TNT dinsdag weten.

''Het is een logische uitspraak. De eisen over goede arbeidsvoorwaarden waren een van de belangrijkste randvoorwaarden bij de liberalisering van de postmarkt'', aldus TNT. ''Zonder stok achter de deur van de overheid blijven onaanvaardbare arbeidsomstandigheden bestaan.''

Positief

Volgens een woordvoerder van de nieuwe postbedrijven verandert de uitspraak echter weinig. ''Wij zijn positief over de uitspraak, omdat de rechter heeft aangegeven dat onze cao voldoet aan de regels. Wij gaan dan ook verder met het uitvoeren van die afspraken.''

De uitspraak betekent volgens de woordvoerder dat de overheid geen eisen kan stellen aan het tempo waarin de postbedrijven medewerkers in vaste dienst nemen. ''Volgens de rechter gelden de afspraken uit de cao. Daarin hebben we afgesproken dat we per jaar kijken naar de marktomstandigheden. 80 procent in 2012 is het einddoel, maar uit tussentijdse evaluaties kan blijken dat het doel niet realistisch is.''

Opleggen

Volgens het ministerie van Economische Zaken betekent de uitspraak van de rechter dat de AMvB nu kan worden toegepast. ''Dat betekent dat er een stok achter de deur is voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe postbedrijven en hun bezorgers'', aldus een zegsman.