DEN HAAG - De Europese Commissie daagt Nederland voor het EU-Hof van Justitie voor het te laat invoeren van de Antonveneta-richtlijn. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager de Tweede Kamer maandag geschreven.

De richtlijn trad in september 2007 in werking en is bedoeld om de invloed van nationale toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, op overnames van banken terug te dringen.

Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos stemde in 2007 in met de richtlijn en die had uiterlijk op 21 maart van dit jaar in nationale wetgeving moeten zijn omgezet.

Andere zaken

Omdat dat niet is gebeurd, daagt de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, Nederland nu voor de Europese rechter in Luxemburg. Dat is overigens niet uniek. Op dit moment heeft de Commissie al vijf andere zaken tegen Nederland voor het EU-Hof gebracht.

Het hof kan boetes en dwangsommen opleggen, die in het verleden wel zijn opgelopen tot 20.000 euro per dag. De procedure in Luxemburg zal een tot twee jaar duren.

Crisis

Dat Nederland de richtlijn nog steeds niet heeft omgezet in eigen wetgeving, komt volgens De Jager door een aantal redenen. De eerste periode was het ministerie van Financiën erg druk met de internationale financiële crisis. Bovendien werd bekeken of er lessen vielen te trekken uit de overnamestrijd rond ABN Amro in 2007.

Ook de val van het kabinet leidde tot vertraging, waarna de Kamer het wetsvoorstel nog eens controversieel verklaarde. Allemaal redenen die Europeesrechtelijk geen relevant verweer vormen, aldus De Jager.

De Jager vraagt de Kamer nu het wetsvoorstel ''met grote voortvarendheid'' op te pakken zodra de commissie-De Wit, die onderzoek doet naar de internationale financiële crisis, in mei haar eindrapport heeft gepresenteerd.