DEN HAAG - Alexander Rinnooy Kan is voor de komende twee jaar herbenoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Rinnooy Kan is sinds 2006 voorzitter van de SER. De herbenoeming volgt op een positief oordeel van de SER. In dit overlegorgaan zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en door de Kroon benoemde leden.