DEN HAAG - De VVD wil de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro bezuinigen en tegelijk besluiten nemen om in de vier jaar erna nog eens 10 miljard te kunnen saneren.

Belangrijke bezuinigingsposten zijn het schrappen in het aantal ministeries en ambtenaren en het halveren van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Het verkleinen van de overheid moet 4 miljard euro opleveren in 2015. Minder geld naar ontwikkelingssamenwerking en de EU levert 4,5 miljard op.

Door de bezuinigingen denkt de VVD aan het einde van de komende kabinetsperiode het begrotingstekort helemaal te hebben weggewerkt.

Immigranten

Verder wil de VVD stoppen met inburgeringssubsidies en krijgen immigranten de eerste tien jaar geen uitkering. De duur van de WW wordt korter, maar de uitkering is de eerste maanden hoger. Het eigen risico in de zorg gaat naar 300 euro.

Tegenover de bezuinigingen zet de VVD investeringen in het onderwijs (2,5 miljard), in meer politieagenten en extra wegen en spoor (jaarlijks 500 miljoen).

AOW-leeftijd

De liberalen willen verder de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 67 jaar, door al vanaf volgend jaar er steeds twee maanden bij te doen. De hypotheekrenteaftrek blijft onveranderd, de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis kan gehalveerd worden.

De VVD wil verder de lasten voor burgers verlichten door de inkomstenbelasting en winstbelasting voor bedrijven te verlagen en door een hogere arbeidskorting voor werkenden.

Puin

Volgens partijleider Mark Rutte is zijn partij klaar om ''puin te ruimen''. ''Dit programma laat leiderschap zien.'' Ondanks de economische crisis ziet Rutte reden voor optimisme. ''Wij zijn buitengewoon optimistisch over de toekomst. Het beste moet nog komen.''